De term Big Data staat voor de continu groeiende hoeveelheid aan digitale gegevens die organisaties verzamelen met het doel ze om te zetten in nuttige bedrijfsinformatie. Al die digitale data worden steeds geavanceerder gecombineerd en geanalyseerd om klanten beter te begrijpen. Maar hoe slim organisaties ook worden door het begrijpen van alle data, de mens – als creatief, empathisch én reflecterend wezen – geeft voorlopig nog steeds de vereiste context aan al die data. Kwalitatief onderzoek in de vorm van groepsgesprekken, klanten-panels of diepte-interviews blijven dus relevant en maken de kennis over je klant naar mijn idee pas echt ‘big’.

‘De mens blijft het creatieve, empathische en reflecterende wezen, dat context geeft aan de digitale data.’

De drie belangrijkste voordelen van een persoonlijk gesprek met je klant

1) Je kunt door digitale combinaties van je data te maken de grote lijnen in het gedrag van klanten herkennen en bijvoorbeeld beter inspelen op welke behoeften op een bepaalde keuze volgen. Echter, je weet alleen dat een klant iets doet op een bepaalde manier, maar je weet nog niet waarom. Voor de achterliggende drijfveren van je klanten moet je persoonlijk met ze in gesprek en goed doorvragen naar motivaties.

2) Bij een persoonlijk gesprek met je klant is je vragenlijst niet dwingend zoals bij kwantitatieve verzameling van data. Je werkt met een gespreksleidraad die je dichtbij het doel van je gesprek houdt, maar je kunt daarnaast ook ingaan om onverwachte situaties en daardoor verrassende inzichten krijgen. Zeker als je kiest voor groepsgesprekken of klanten-panels, kunnen door de onderlinge interactie van de gespreksdeelnemers ook nog eens creatieve nieuwe ideeën ontstaan.

3) Je klanten zijn graag bereid je over hun ervaringen te vertellen. Als zij serieus gehoord worden, zijn ze zelfs vaak zeer gemotiveerd om met je mee te denken en oplossingen te vinden voor de problemen of vraagstukken die je als organisatie hebt. Klanten zijn zo belangrijke informatiebronnen én raadgevers. En, als je het goed aanpakt, gaan ze ook nog eens als ambassadeurs van je organisatie de deur weer uit.

Dit artikel publiceerde ik eerder op LinkedIn. Lees ook mijn artikel: Waarom je niet zelf met je klanten moet praten..

Nicole Smet