Privacy-verklaring

Nicole Smet is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

Contactgegevens

Nicole Smet
info@nicolesmet.nl
www.nicolesmet.nl
+31 (0)6 55 86 15 98

Persoonsgegevens die Nicole Smet verwerkt

Nicole Smet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Nicole Smet verwerkt:
– Geslacht
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalinformatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag Nicole Smet persoonsgegevens verwerkt

Nicole Smet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van een betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
– Om u diensten te leveren.
– We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.

Hoe lang Nicole Smet persoonsgegevens bewaart

Nicole Smet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Ook hanteert Nicole Smet de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nicole Smet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die Nicole Smet gebruikt

Nicole Smet gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nicole Smet.

Hoe Nicole Smet persoonsgegevens beveiligt

Nicole Smet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo verstuurt Nicole Smet uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk
‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@nicolesmet.nl .

Vragen en feedback

Nicole Smet controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met Nicole Smet opnemen via info@nicolesmet.nl